Viser 1 til 10 av 35

<>

 • prothumb1

  04. november 2014 Florø

  A-ordningen – nye regler for innberetning fra 2015

  A-ordningen og A-melding. Deloitte gir deg en gjennomgang av nye krav og rutiner for 2015.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  04. november 2014 Førde

  A-ordningen – nye regler for innberetning fra 2015

  A-ordningen og A-melding. Deloitte gir deg en gjennomgang av nye krav og rutiner for 2015.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  04. november 2014 Trondheim

  «Ny» norsk regnskapsstandard

  En harmonisering av regnskapsreglene for mellomstore foretak / «øvrige foretak»

  Info og påmelding


 • prothumb1

  04. november 2014 Oslo

  Norske skatte-, og trygderettslige problemstillinger

  Unngå fellene ved utstasjonering av personell. Kunnskap om regelverket og etablering av de rette prosessene for å sikre effektiv og korrekt skatte-, og trygdemessig håndtering i forbindelse med grenseoverskridende aktivitet.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  06. november 2014 Drammen

  Generasjonsskifter etter bortfall av arveavgiften

  Generasjonsskifter etter bortfall av arveavgiften. Hva er de viktigste vurderingstema og fallgruver?

  Fra 1. januar 2014 er arveavgiften fjernet. Samtidig er det innført skattemessig kontinuitet for alle typer formuesobjekter som ikke kunne vært solgt skattefritt på overdragelsestidspunktet. Bortfall av arveavgiften kan medføre en fremtidig høy og unødvendig skattebelastning. Dette kan imidlertid unngås med god planlegging.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  06. november 2014 Oslo

  Global mobilitet - en gjennomgang av trender og hovedfunn

  Trender og hovedfunn fra Norges første undersøkelse om global mobilitet

  Deloitte har fulgt utviklingen i arbeidsrelatert global mobilitet gjennom flere internasjonale undersøkelser og rapporter. For første gang er denne undersøkelsen gjennomført i Norge. Vi har avdekket en rekke muligheter og utfordringer knyttet til global mobilitet som vil bli gjennomgått og belyst.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  11. november 2014 Bergen

  IFRS 9 - Nye regler for sikringsbokføring – hva betyr det?

  Vi ser nærmere på de nye mulighetene for å innføre sikringsbokføring og viser konsekvenser for den praktiske gjennomføringen.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  11. november 2014 Oslo

  Plan.Budget.Forecast.

  Lær fra Deloittes nye globale undersøkelse om planlegging og om Postens 15 år med transformering av planleggingsprosessen. 

  Info og påmelding


 • prothumb1

  12. november 2014 Oslo

  Eierstyring og prosjektledelse

  Eierstyring er et sentralt tema innenfor prosjektledelse - hvordan rigge rapportering, beslutningsprosesser og eskaleringsmekanismer best mulig.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  12. november 2014 Stavanger

  Global mobilitet - en gjennomgang av trender og hovedfunn

  Trender og hovedfunn fra Norges første undersøkelse om global mobilitet

  Deloitte har fulgt utviklingen i arbeidsrelatert global mobilitet gjennom flere internasjonale undersøkelser og rapporter. For første gang er denne undersøkelsen gjennomført i Norge. Vi har avdekket en rekke muligheter og utfordringer knyttet til global mobilitet som vil bli gjennomgått og belyst.

  Info og påmelding


<1 2 3 4>


Følg Morgenfuglene på LinkedIn

Hold deg informert

Registrer deg for å motta seminarinvitasjoner og nyhetsbrev

Registrer deg

prothumb1