Viser 1 til 7 av 7


 • prothumb1

  26. mai 2015 Oslo

  Mva for petroleumsbransjen

  Kurset vil gi en oversikt over fritaksreglene ved omsetning og innførsel for petroleumsbransjen, dokumentasjonsreglene og konsekvensene av feil.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  28. mai 2015 Oslo

  Ny regnskapsforskrift for forsikringsselskaper

  Fra 1.1.2016 vil alle forsikringsselskaper bli underlagt nytt solvensregelverk og som konsekvens vil regnskapsforskriften bli tilpasset. I begynnelsen av 2016 vil de siste avklaringene rundt IFRS4 – regnskapsføring av forsikringskontrakter foreligge. Hva innebærer disse endringene i regleverket? Hva er sammenhengen mellom Solvens II, IFRS 4 og dagens regnskapsregler? Hvordan implementerer vi dette i praksis?

  Info og påmelding


 • prothumb1

  04. juni 2015 Kongsvinger

  Styreseminar

  Hvordan gjennomføre gode styremøter.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  10. juni 2015 Oslo

  ProsjektLedelse - vellykkede prosjekter krever større L og mindre P!

  Mange snakker om god prosjektstyring, og mange begynner å ha modne prosjektorganisasjoner. Men mange virksomheter sliter fortsatt med å oppnå de endringene man ønsker med prosjektene og imøtekommer ikke forventningene fra omgivelsene. Vi mener det trengs et tydeligere fokus på ledelsesdimensjonen av prosjektledelse for å bøte på dette. 

  Info og påmelding


 • prothumb1

  11. juni 2015 Stavanger

  Særavgifter for petroleumsbransjen

  Kurset vil gi en oversikt over særavgiftsregelverket, med fokus på fritak og aktuelle problemstillinger. Formålet er å bevisstgjøre kursdeltakerne på de muligheter og fallgruver som følger av særavgiftsreglene.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  16. juni 2015 Oslo

  The changing flavor of the plain vanilla interest rate swap

  Do you frequently trade or hedge with derivatives? Then this breakfast seminar will give you important insights on the changing framework on the valuation of derivatives. 

  Info og påmelding


 • prothumb1

  17. juni 2015 Oslo

  Bli en bedre Excel-bruker

  Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel som vil effektivisere din arbeidshverdag.

  Info og påmelding
Følg Morgenfuglene på LinkedIn

Hold deg informert

Registrer deg for å motta seminarinvitasjoner og nyhetsbrev

Registrer deg

prothumb1