Viser 1 til 10 av 12

<>

 • prothumb1

  05. mai 2015 Oslo

  Klarer du å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering?

  Seminaret gir en oppdatering på nye trender og metoder, og utviklingen av regelverket.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  06. mai 2015 Bergen

  Bedre salg i sjømatnæringen

  Årlig selges det norsk sjømat for nærmere 70 milliarder kroner. På seminaret, som arrangeres i samarbeid med Salesforce.com, går vi igjennom de siste trendene innen salg og CRM, og viser en demonstrasjon av hvordan Salesforce kan bidra til å øke salget og effektivisere måten å jobbe mot kunder i dette segmentet på.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  07. mai 2015 Bergen

  Eiendomsutvikling - planleggingsfasen

  Forberedelsesfasen i et eiendomsprosjekt er det beste tidspunkt å rette fokus på forhold som kan få stor økonomisk betydning for prosjektet. På dette kurset vil vi belyse noen av disse forholdene.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  07. mai 2015 Oslo

  Økt verdiskaping gjennom HR teknologi

  Markedet er inne i et paradigmeskifte når det gjelder bruk av ny teknologi. Tradisjonelle prosesser for medarbeidersamtale og prestasjonsledelse ivaretas nå av systemer som igjen tilrettelegger for gode analyser og bedre beslutningsgrunnlag. Men dette er lettere sagt enn gjort. Hva gjør de beste for å lykkes? Hvorfor lykkes kundene til Deloitte? Og hvordan håndtere data og data sikkerhet i vår nye cloud baserte verden? Kom og hør på kunde case og vær med på diskusjonen.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  12. mai 2015 Oslo

  Fremtidens kundereiser – hva nå?

  Dette er det første seminaret i en planlagt serie med seminarer fra Deloitte som omhandler kundereisen og kundeopplevelse på tvers av kanaler – digitale og analoge. Det første seminaret fokuserer på hvordan man kan komme nærmere kundene sine og virkelig forstå deres behov.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  20. mai 2015 Oslo

  Bli en bedre Excel-bruker

  Kurset gir en praktisk innføring i mange viktige og tidsbesparende funksjoner i Excel som vil effektivisere din arbeidshverdag.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  26. mai 2015 Oslo

  Mva for petroleumsbransjen

  Kurset vil gi en oversikt over fritaksreglene ved omsetning og innførsel for petroleumsbransjen, dokumentasjonsreglene og konsekvensene av feil.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  27. mai 2015 Oslo

  Styring av IT outsourcing leverandører – Praktiske råd for en bedre hverdag

  Seminaret viser konkrete tiltak for å få til bedre styring av outsourcingsleverandører, for å sikre bedre samhandling oppfølging av kontraktsfestede leveranser og SLA nivåer.

  Info og påmelding


 • prothumb1

  28. mai 2015 Oslo

  Ny regnskapsforskrift for forsikringsselskaper

  Fra 1.1.2016 vil alle forsikringsselskaper bli underlagt nytt solvensregelverk og som konsekvens vil regnskapsforskriften bli tilpasset. I begynnelsen av 2016 vil de siste avklaringene rundt IFRS4 – regnskapsføring av forsikringskontrakter foreligge. Hva innebærer disse endringene i regleverket? Hva er sammenhengen mellom Solvens II, IFRS 4 og dagens regnskapsregler? Hvordan implementerer vi dette i praksis?

  Info og påmelding


 • prothumb1

  10. juni 2015 Oslo

  ProsjektLedelse - vellykkede prosjekter krever større L og mindre P!

  Mange snakker om god prosjektstyring, og mange begynner å ha modne prosjektorganisasjoner. Men mange virksomheter sliter fortsatt med å oppnå de endringene man ønsker med prosjektene og imøtekommer ikke forventningene fra omgivelsene. Vi mener det trengs et tydeligere fokus på ledelsesdimensjonen av prosjektledelse for å bøte på dette. 

  Info og påmelding


<1 2>


Følg Morgenfuglene på LinkedIn

Hold deg informert

Registrer deg for å motta seminarinvitasjoner og nyhetsbrev

Registrer deg

prothumb1